Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine algab inimeste vajaduste, võimaluste ja unistuste kaardistamisest sotsiodünaamilisel meetodil, keskendub inimeses peituvate võimete ja potentsiaalide avastamisele ning julgustamisele. Sisaldab nõustaja poolset teavitust hariduse ja tööturu võimalustest, majandus- ja tööturuprognoose, palgainfot ning päädib reaalse plaani ja vajadusel ka atraktiivse CV ning muu vajaliku dokumentatsiooni koostamisega.

Sihtgrupp: töötavad ja mittetöötavad täiskasvanud, üliõpilased, õpilased

Kestus:  2 tundi (lisaks mentorlus ja konsultatsioon kirja teel, kokkuvõtete tegemiseks, CV üle vaatamiseks ja kirjanduse soovitamiseks)

Hind:  esmakohtumine 100.00 eurot; õpilased, tudengid ja mitte töötavad hinged 80.00, järelkohtumised 70.00 eurot

Koht: Gonsiori 27 (Eesti Rahvusringhäälingu maja)

Nõustaja: Tiina Saar-Veelmaa

Küsi infot: tiina@aaretesaar.ee

Nõustamisel keskendutakse vajalike ressursside leidmisele muudatuste tegemiseks oma elus ja situatsioonide läbimängimisele. Psühhodraama on loovmeetod, mis kasutab elu ja inimsuhete kirjeldamiseks, analüüsiks ja lahendamiseks teatrialaseid mõisteid ning draamavorme ning mille abil saab nähtavaks tuua selle, mis sõnalise analüüsiga jääks varju. Eesmärgiks on leida tekkinud probleemidele uudseid vaatenurki ja lahendusi, läbi enda sisemise tarkuse, spontaansuse ja loovuse äratamise.

Kestus: 1,5 tundi sessioon

Hind: 80.00 eurot (käibemaks sisaldub hinnas)

Koht: Kohtumine toimub nõustamisruumis Gonsiori 27 ((Eesti Rahvusringhäälingu maja)

Psühholoog ja psühhodraama lavastaja: Tiina Saar-Veelmaa

Küsi infot: tiina@aaretesaar.ee