Loengud

Uue ajastu töökultuur e. kuidas tööga õnnelikuks saada (Näidis õppekava)

Nooremate generatsioonide sisenemine tööturule on muutnud ootusi tööelule ja töö sisule. Kindlustundest, palgast, töölauast ja tavapärasest motivatsioonipaketist enam ei piisa. Paljud organisatsioonid tunnetavad, et vanaviisi enam ei saa, aga uut moodi veel ei oska.

Koolitus pakub kaasaegseid tööriistu organisatsioonide ja meeskondade esindajatele, kes soovivad luua töötajate pühendumist soodustavat töökultuuri. Koolituspäeval keskendutakse praeguse olukorra kaardistamisele nagu andmeallikate otsimisele, et ennustada töötajate tegelikke vajadusi, ja töödisaini vahenditele, et organisatsioonikultuur muutunud ootustele sobivaks muuta.

Koolitusele on oodatud

  • Juhid, kes soovivad saada strateegilist vaadet, millises suunas organisatsioone arendada;
  • Personalijuhid, kellel on vaja teadmisi ja raamistikke, millega organisatsiooni disainida;
  • Büroo- ja keskastmejuhid, kes vajavad nippe, kuidas tööõnne töötajateni viia.

Koolituse eesmärk on anda tööriistad, mille abil disainida organisatsioonikultuuri ja suurendada töötajate pühendumust.

Koolituse tulemusena osalejad

  • oskavad hinnata oma organisatsiooni tööõnne olukorda interaktiivsel 5D meetodil;
  • mõistavad olulisemaid muutusteid töömaailmas, generatsioonide vahelisi erinevusi ja saavad aru selle mõjust organisatsioonile;
  • saavad töövahendid ja meetodid, millega töökultuuri enda organisatsioonis disainida;
  • saavad praktilisi meetodeid ja ülevaate rakendustest, äppidest, mida töökultuuri hüvanguks rakendada.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude ja grupitööde käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituse teoreetilist osa ilmestatakse arutelude, harjutamise, grupitööde ja sotsiomeetriaga. Koolituse tulemusena saab iga osaleja vähemalt kolm praktilist tööriista, mida järgmisel päeval tööl rakendada.

Pärast koolitust saadetakse osalejatele artikleid ja lisamaterjale, osalejad saavad tunnistuse.

Ajakava:

10:00 -11:30 Tuleviku töökultuur ja muutunud ootused tööelule

• 5D projektsioon organisatsiooni tööõnne kohta – analüüs • Kuidas uued generatsioonid töömaailma mõjutavad: hygge ja ikigai, haavatavus, mängustatus, kaasatus, piirideta karjäär • Tulevikukompetentsid Kasutatavad meetodid: loeng, sotsiomeetria, arutelud

11:30 -11:45 Kohvipaus

11:45 -13:15 Tööõnnevalem ja raamistik selle hindamiseks

• Millest tööõnnevalem koosneb • Elukestev eneseteostus – tööandja roll ja võimalused • Mida inimesed tegelikult tööelult ootavad • Tervikliku arenguringi filosoofia kui töödisaini raamistik Kasutatavad meetodid: loeng, sotsiomeetria, arutelud, töölehed

13:15 -14:00 Lõuna

14:00 -15:30 Töödisaini meetodid ja ennustav analüütika HR-is

• Näiteid Eestist ja mujalt • Miks rahulolu-uuringud ja arenguvestlused ei tööta, milliseid tööriistu nende asemel on vaja kasutada Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, töölehed

15:30 -15:45 Kohvipaus

15:45 -17:00 Ideede labor

• Erinevate meetodite tutvustamine ja praktika • Uute meetodite leidmine töödisaniks ja pühendmuse suurendamiseks • Vähemalt 1-3 praktilist tööriista, mida juba järgmisel päeval ilma erilise kuluta ellu viia Kasutatavad meetodid: grupitöö, arutelud

Kuidas oma karjääri ise planeerida

Haridus – tööturg täna ja homme

Rohkem infot: tiina@aaretesaar.ee

Hariduse ja tööturu seosed

Kaasaaegne karjäärikümblus

Rohkem infot: tiina@aaretesaar.ee