Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine algab inimese vajaduste, võimaluste ja unistuste kaardistamisest sotsiodünaamilisel meetodil, keskendun inimeses peituvate võimete ja potentsiaalide avastamisele ning julgustamisele. Jagan infot hariduse ja tööturu võimalustest, majandus- ja tööturuprognoose, palgainfot ning aitan koostada reaalse plaani ja vajadusel ka isikupärase CV, disainida isikubrändi, leida ideid elustiiliettevõtte loomiseks. Töökoha vahetuse korral tegeleme sihtkandideerimiga. Vajadusel mängime läbi tööintervjuu nii, et võimalused töökoht saada suurenevad oluliselt. Kui on soov aga praguses töökohas jätkata, püüame leida selleks uut hingamist, vajadusel teha läbi palgaläbirääkimine, uute eneseteostuse võimaluste kaardistus.

Sihtgrupp: töötavad ja mittetöötavad täiskasvanud, üliõpilased, õpilased

Kestus:  2 tundi kontaktkohtumist (lisaks mentorlus ja konsultatsioon kirja teel, kokkuvõtete tegemiseks, CV üle vaatamiseks ja kirjanduse soovitamiseks)

Hind eraisikule:  esmakohtumine 140.00 eurot

õpilased, tudengid ja mitte töötavad hinged 120.00

järelkohtumised (1-1,5 tundi) 120.00 eurot

Koht: Gonsiori 27 (Eesti Rahvusringhäälingu maja)

Nõustaja: Tiina Saar-Veelmaa

Küsi infot: tiina@aaretesaar.ee

Nõustamisel keskendun vajalike ressursside leidmisele muudatuste tegemiseks oma elus ja situatsioonide läbimängimisele. Kasutan aktiivmeetodeid (nt. visualiseerimist, psühhodraamat, konstellatsiooni filosoofiat, sotsiomeetriat, disainmõtlemist, visualiseerimist), mille abil saab nähtavaks tuua selle, mis sõnalise analüüsiga jääks varju. Leiame tekkinud probleemidele uudseid vaatenurki ja lahendusi, läbi enda sisemise tarkuse, spontaansuse ja loovuse äratamise.

Võime tegeleda nii mineviku, oleviku kui tuleviku küsimusega, lähtuvalt sellest, mis tundub olulisem.

Kestus: 2- tunnine sessioon

Hind eraisikule: 140.00 eurot (esmakohtumine), 120.00 (järelkohtumised)

Koht: Kohtumine toimub nõustamisruumis Gonsiori 27 (Eesti Rahvusringhäälingu maja)

Psühholoog ja psühhodraama lavastaja: Tiina Saar-Veelmaa

Küsi infot: tiina@aaretesaar.ee

Personaalselt disainitud nõustamisprotsessi käigus uurime tööalaseid küsimusi, suhteid töökohal, otsime paremaid toimimisviise ja uusi lähenemisi terviklikuks eneseteostuseks.

Tulemuseks:
– selgus ja lahendused
– rätsepatööna õmmeldud tööelu
– erialaste oskuste areng
– stressi vähenemine
– töörõõm
– sihtide saavutamine

Kestus: 2 tunnine sessioon

Hind: 140.00 eurot (esmakohtumine), 120.00 järelkohtumised

Koht: Kohtumine toimub nõustamisruumis Gonsiori 27 (Eesti Rahvusringhäälingu maja)

Psühholoog ja psühhodraama lavastaja: Tiina Saar-Veelmaa

Küsi infot: tiina@aaretesaar.ee