Koolitused firmadele

Ükskõik kui hooliva tööandjaga poleks tegu, kipub aegajalt motivatsiooni nappima. Süü pole sageli inimestes, töö sisus ega mitte juhtimiseski, vaid mikroskoopilistes nüanssides, mis energia röövivad.

Tööõnne koolituse eesmärk ongi vaadata endasse, näha võimalusi ja ressursse enda sees ja ümber. Mõtestada lahti töö filosoofiline tähendus ja otsida üles oma isiklik (töö)õnnevalem.

Teemad, mida käsitleda:

– Muutunud tööfilosoofia. X, Y ja Z generatsioonid erinevused ja ootused.  Tulevikuprognoosid, ehk mida inimesed üldse oma elult ootavad. Mitu karjääri on üldse mõistlik oodata ühelt tööelult. Millisest koosneb elukestev karjäär ja tööõnnevalem.

– Võtmepädevused ja elukestev õpe, ehk kuidas end konkurentsivõimelisena hoida.

– Enesejuhtimise meetodid.  Tasakaalu lumememm.

Eesmärk: saada uut energiat ja jaksu saada tegemistesse, tunda ettevõttega suuremat osadust, näha oma kolleege arenguvitamiinina

Meetod: interaktiivne loeng, harjutused, grupitöö

Sihtgrupp: kõik töötavad inimesed, grupi suurus kuni 20 inimest

Koht: tööandja ruumides

Kestvus: 09.00 – 17.00

Lektor: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 2100 EURi + km 20 %

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Tänasel päeval ei leidu naljalt ettevõtet, kes tahaks 360 hindamist ja arenguvestlusi läbi viia lihtsalt formaalsuse pärast. Kui vanamoodi enam ei taha ja uut moodi ei oska, kuidas siis teha?

360 live ja arenguvestluste läbiviimine interaktiivsete meetoditega tagab selle, et inimene ise ka kaasa hakkab mõtlema ja tahab vastutust võtta. Lisaks oskab kasutada oma meeskonnaliikmeid arenguvitamiinina.  

Eesmärk: endast aru saamine, enda arengupotentsiaali teadvustamine, eneseteostuse toetamine, tagasiside saamine ja andmine

Meetod: sotsiomeetrilisel meetodil grupiarenguvestlus

Sihtgrupp: organisatsioonide meeskonnad (alates 3-12 liiget)

Koht: tööandja ruumides

Kestvus: ca 2 tundi per meeskond

Läbiviija: Tiina Saar-Veelmaa

Hind:  alates 700 eurot + km meeskond või hind kokkuleppel

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Kahe tunni jooksul kestva grupiintervjuu vältel saavad parimad välja valitud kandidaadid enda sobivust ametikohale analüüsida, täita erinevaid töökohta puudutavad loovülesandeid, näidata oma meeskonnatöö oskusi ja anda tagasisidet teiste grupiliikmete kohta. Tööandja saab kogu protsessi vaadelda kõrvalt ja hinnata kõiki kandidaate kokku lepitud kriteeriumite alusel.

Tööandja hoiab kokku aega (nt. 5-10 tunniajase kohtumise asemel kulutab ainult 2, 5 – 3 tundi). Tööandja näeb kõik kandidaate võrdses situatsioonis. Tööandja saab ka nendest kandidaatidest enda positiivsed turundajad, keda tööle ei võta.

Kõikidele grupiintervjuul osalejatele personaalne tagasiside.

Eesmärk: leida efektiivsel sobivamad töötajad oma ettevõttesse, kellega koostöö kõige paremini klapiks ja kelle karjäär just selles töökohas kujuneks viljakaks

Meetod: väärtustestid, sotsiomeetria, paarisharjutused, rolliharjutused, grupitöö

Sihtgrupp: Tööandjad, kes soovivad oma tööandja brändi tugevdada ja valida sobivaimad. Ühel grupiintervjuul saab osaleda kuni 12 kandidaati

Koht: tööandja ruumides

Kestvus: ca 2 tundi ettevalmistus (ülesannete loomine) + 2 tundi grupiintervjuu + tund analüüsi + 2 tundi personaalset konsultatsiooni kandidaatidele

Värbamiskonsultant ja karjäärinõustaja: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 1700 EURi + km 20 % (ühe grupiintervjuu läbiviimine, tagasiside kandidaatidele, konsultatsioon tööandjale)

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Pole saladus, et enamik Eesti inimesi on kui mitte kogu aeg, siis kevadeks üpris kurnatud ja mõned sageli ka läbi põlenud. Ühiskonna nõudmised on kõrged: perekonnas toime tulla; töökohas tubli olla, isiklikku mainet kujundada, pangalaenud maksta, lisaks jaht tulevikuõnne nimel. See kõik kokku on väga suur väljakutse.

Selleks, et oma töös ja elus õnnelik olla, vajame enda ümber õhku ja ruumi. Igapäevaelus võib aga lagi üpris madalale tulla kui tegutseme kohustuste-vastutuse-tulemuse võtmes. Mida rohkem oleme teadlikud endast, oma nõrkadest külgedest, aga ka tugevustest ja võimalustest, salajastest ressurssidest, seda tasakaalukamalt saame igapäevases töö ja isiklikus elus toimetada.

Inimene on kui teemant, me võime eluaja jooksul lihvida oma erinevaid külgi, et särada. Sel koolitusel on võimalik heita oma elule uus värske pilk ja leida üles oma varjatud ressursid õnnelik olemiseks.

Eesmärk: parema enesetundmise ja -juhtimise õppimine, oma isiklike jõuallikate leidmine, stressi maandamine, tööalase motivatsiooni tõus

Meetod: interaktiivne loeng, harjutused, grupitöö, loovtööd

Sihtgrupp: ühe ettevõtte töötajad, grupi suurus  kuni 20 inimest (võib olla ka suurem grupp)

Koht: kokkuleppel

Kestus: 6 tundi (sobib läbi viia ka mõne muu koolituse, või suvepäevade osana)

Lektor: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 2100 EURi + km 20 % (sisaldab loengut, materjale, lisaks individuaalset tagasisidet osalejatele)

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Postmodernistliku ühiskonna tööturgu iseloomustavad kiired muutused, paindlikkus ja kohanemisvõime. Just seetõttu tuleb meil valmis olla selleks, et inimesed liiguvad üha rohkem nende eesmärkide poole, mis neid ka inimesena huvitavad. Nende karjääri  keskmes on isiklik rahulolu ja seetõttu tahavad nad vahel ettevõttes lahkuda või ei tunne ettevõte, et kõikide inimestega oleks võimalik ühte jalga käia.

Eesmärk: Aidata töölt lahkujatel näha uusi võimalusi, enast analüüsida, leida üles oma potentsiaalid. Saada tagasisidet CV-le ja muudele kandideerimisdokumentidele. Näha oma endist tööandjat positiivses valguses ja olla koguni tööandja positiivse maine kujundaja.

Meetod: interaktiivne vestlus, sotsiodünaamiline nõustamine

Sihtgrupp: lahkuvad töötajad, eneseteostuse otsijad

Kestus: 2 tundi + 2 tundi + mentorlus

Nõustaja: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 350 eurot  + km

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Ajajuhtimise koolitus on suunatud inimestele, kellel tuleb igapäevaselt teha otsuseid oma aja parema kasutamise suhtes. Nii neile, keda iseloomustab pidev kiirustamine ja palju ülesandeid, kui ka neile, kes kalduvad venitama ja kõike edasi lükkama.

Koolitusel vaatleme aega mitte piirangu, vaid võimalusena elus. Uurime seda läbi oma rollide ja nn suure eluplaani. Lisaks teeme tutvust üle 12 ajajuhtimise meetodiga, millest osalejad saavad valida endale kasutamiseks sobivaimad ja kohapeal ka uusi leiutada uusi.

Eesmärk: aja tähtsuse mõistmine, ajaraiskajatest teadlikuks saamine, enda jaoks tervistavama ajaplaani koostamine

Meetod: interaktiivne loeng, loovad harjutused, grupitöö

Sihtgrupp: grupi suurus kuni 20

Koht: tööandja ruumides

Kestvus:  6 tundi

Lektor: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 2100 EURi + km 20 %

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Veelmart OÜ/Aaretesaar.ee  koolituste kvaliteedi tagamise alused

 

 1. Üldsätted

1.1 Veelmart OÜ (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.

1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.3 Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades:

 • Töökultuuri disain, juhtide programmid: motivatsioon, arengukavad, starteegia, arenguvestlused jm

1.3.2   Eneseteostus, karjäärinõustamine, psühholoogiline toimetulek, tööotsingud

1.3.2  Teenuse disain

 

 1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Korraldame koolitusi ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, on kaasaegsed ja varustatud kaasaegse tehnikaga“.

 

 1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.

3.2 Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.

3.3 Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.

3.4. Avatud koolituste kinnitatud õppekavad avalikustatakse teenusepakkuja veebilehel ja neid kaasajastatakse vastavalt saadud tagasisidele ja muutunud suundumustele.

 1. Õpetajate kvaliteedi tagamise alused

4.1 Kõigil Koolitaja õpetajatel on kõrgharidus ja/või õpetaja kutse ning neil on õpetamise kogemus.

4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.

4.3 Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel leitakse koostöös õpetajaga tekkinud kitsaskohtadele lahendused.

Kehtestatud 1.02.2018

 

 1. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.

5.2 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel või korralduses.

                                                                                    

Õppekorralduse alused

 1. Üldsätted

1.1. Veelmart OÜ/Aaretesaar.ee (edaspidi Koolitaja) poolt asutatud täiskasvanute täienduskoolitusasutus Aaretesaar.ee lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Koolitaja korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi.

1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, koostööpartnerite poolt renditavates ruumides. Organisatsioonisiseseid koolitusi viiakse läbi ka koolituse tellija koolitusruumides.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või telefoni teel.

1.6. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.7. Õppetöö toimub eesti ja inglise keeles.

1.8. Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Klientide vajadustest lähtuvalt on koolitusi võimalik läbi viia ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.

1.9. Iga koolituse alusdokumendiks on õppekava, milles on määratletud:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

1.10. Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab Koolitaja.

 

 1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e-post, osaleja telefon ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolituse lõpus väljastataval tunnistusel või tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

 

 1. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumiseks võib saata e-kirja Koolitaja e-postile tiina@aaretesaar.ee või kasutada Koolitaja veebilehel olevat registreerumisvormi.

3.1.2. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija  e-posti aadressile.

3.1.3. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Koolitaja kontaktisikult, kelle kontaktid on leitavad Koolitaja veebilehelt.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Koolitusgrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolitaja koostab koolitusel osalevate õppijate nimekirja ning kinnitab selle.

3.2.3. Koolitajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel hiljemalt kahe (2) päevase etteteatamisega.

 

 1. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Koolitaja poolt koolitusgruppi arvatud ning kes on tasunud koolituse arve.

4.2. Arve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

 

 1. Koolituse lõpetamise ja koolituselt väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise (eksam/test/vestlus) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

5.2. Tunnistused ja tõendid allkirjastab koolitusasutuse pidaja esindaja. Tunnistustele ja tõenditele märgitakse ka koolitajate nimed. Koolitaja peab tunnistuste ja tõendite üle arvestust.

5.3. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja õppija sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve mittetasumisel või lepingutingimuste rikkumisel. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.

 

 1. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Koolitaja poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.4. Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist.

 

 1. Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel tiina@aaretesaar.ee .

7.2. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest kuni 7 päeva enne koolituse algust, tagastatakse 100% õppetasust.

7.3. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest 2-6 päeva enne koolituse toimumist, tagastatakse 75% õppetasust.

7.4. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või ei teata koolitusest loobumisest, ei tagastata õppetasu.

7.5. Kui koolitus jääb ära Koolitajast tingitud põhjustel, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õppetasust.

7.6. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

 

 1. Koolituse katkestamine

Koolituse katekestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, töölähetus vms), saab õppija liituda järgmise koolitusgrupiga.

 

 1. Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:

9.1.1. nõuda kvaliteetset koolitust;

9.1.2. saada teavet õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.3. nõuda õppetasu tagastamist Koolitaja poolsetest põhjustest tingitud ära jäänud koolituste eest;

9.1.4. saada koolituse lõpus tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt täienduskoolitusasutuse töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja muud Koolitaja vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

 1. Vaidluste lahendamise kord

Koolitaja ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kehtestatud 1.02.2018