Koolitused firmadele

Ükskõik kui hooliva tööandjaga poleks tegu, kipub aegajalt motivatsiooni nappima. Süü pole sageli inimestes, töö sisus ega mitte juhtimiseski, vaid mikroskoopilistes nüanssides, mis energia röövivad.

Tööõnne koolituse eesmärk ongi vaadata endasse, näha võimalusi ja ressursse enda sees ja ümber. Mõtestada lahti töö filosoofiline tähendus ja otsida üles oma isiklik (töö)õnnevalem.

Teemad, mida käsitleda:

– Muutunud tööfilosoofia. X, Y ja Z generatsioonid erinevused ja ootused.  Tulevikuprognoosid, ehk mida inimesed üldse oma elult ootavad. Mitu karjääri on üldse mõistlik oodata ühelt tööelult. Millisest koosneb elukestev karjäär ja tööõnnevalem.

– Võtmepädevused ja elukestev õpe, ehk kuidas end konkurentsivõimelisena hoida.

– Enesejuhtimise meetodid.  Tasakaalu lumememm.

Eesmärk: saada uut energiat ja jaksu saada tegemistesse, tunda ettevõttega suuremat osadust, näha oma kolleege arenguvitamiinina

Meetod: interaktiivne loeng, harjutused, grupitöö

Sihtgrupp: kõik töötavad inimesed, grupi suurus kuni 20 inimest

Koht: tööandja ruumides

Kestvus: 09.00 – 17.00

Lektor: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 2100 EURi + km 20 %

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Tänasel päeval ei leidu naljalt ettevõtet, kes tahaks 360 hindamist ja arenguvestlusi läbi viia lihtsalt formaalsuse pärast. Kui vanamoodi enam ei taha ja uut moodi ei oska, kuidas siis teha?

360 live ja arenguvestluste läbiviimine interaktiivsete meetoditega tagab selle, et inimene ise ka kaasa hakkab mõtlema ja tahab vastutust võtta. Lisaks oskab kasutada oma meeskonnaliikmeid arenguvitamiinina.  

Eesmärk: endast aru saamine, enda arengupotentsiaali teadvustamine, eneseteostuse toetamine, tagasiside saamine ja andmine

Meetod: sotsiomeetrilisel meetodil grupiarenguvestlus

Sihtgrupp: organisatsioonide meeskonnad (alates 3-12 liiget)

Koht: tööandja ruumides

Kestvus: ca 2 tundi per meeskond

Läbiviija: Tiina Saar-Veelmaa

Hind:  alates 700 eurot + km meeskond või hind kokkuleppel

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Kahe tunni jooksul kestva grupiintervjuu vältel saavad parimad välja valitud kandidaadid enda sobivust ametikohale analüüsida, täita erinevaid töökohta puudutavad loovülesandeid, näidata oma meeskonnatöö oskusi ja anda tagasisidet teiste grupiliikmete kohta. Tööandja saab kogu protsessi vaadelda kõrvalt ja hinnata kõiki kandidaate kokku lepitud kriteeriumite alusel.

Tööandja hoiab kokku aega (nt. 5-10 tunniajase kohtumise asemel kulutab ainult 2, 5 – 3 tundi). Tööandja näeb kõik kandidaate võrdses situatsioonis. Tööandja saab ka nendest kandidaatidest enda positiivsed turundajad, keda tööle ei võta.

Kõikidele grupiintervjuul osalejatele personaalne tagasiside.

Eesmärk: leida efektiivsel sobivamad töötajad oma ettevõttesse, kellega koostöö kõige paremini klapiks ja kelle karjäär just selles töökohas kujuneks viljakaks

Meetod: väärtustestid, sotsiomeetria, paarisharjutused, rolliharjutused, grupitöö

Sihtgrupp: Tööandjad, kes soovivad oma tööandja brändi tugevdada ja valida sobivaimad. Ühel grupiintervjuul saab osaleda kuni 12 kandidaati

Koht: tööandja ruumides

Kestvus: ca 2 tundi ettevalmistus (ülesannete loomine) + 2 tundi grupiintervjuu + tund analüüsi + 2 tundi personaalset konsultatsiooni kandidaatidele

Värbamiskonsultant ja karjäärinõustaja: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 1700 EURi + km 20 % (ühe grupiintervjuu läbiviimine, tagasiside kandidaatidele, konsultatsioon tööandjale)

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Pole saladus, et enamik Eesti inimesi on kui mitte kogu aeg, siis kevadeks üpris kurnatud ja mõned sageli ka läbi põlenud. Ühiskonna nõudmised on kõrged: perekonnas toime tulla; töökohas tubli olla, isiklikku mainet kujundada, pangalaenud maksta, lisaks jaht tulevikuõnne nimel. See kõik kokku on väga suur väljakutse.

Selleks, et oma töös ja elus õnnelik olla, vajame enda ümber õhku ja ruumi. Igapäevaelus võib aga lagi üpris madalale tulla kui tegutseme kohustuste-vastutuse-tulemuse võtmes. Mida rohkem oleme teadlikud endast, oma nõrkadest külgedest, aga ka tugevustest ja võimalustest, salajastest ressurssidest, seda tasakaalukamalt saame igapäevases töö ja isiklikus elus toimetada.

Inimene on kui teemant, me võime eluaja jooksul lihvida oma erinevaid külgi, et särada. Sel koolitusel on võimalik heita oma elule uus värske pilk ja leida üles oma varjatud ressursid õnnelik olemiseks.

Eesmärk: parema enesetundmise ja -juhtimise õppimine, oma isiklike jõuallikate leidmine, stressi maandamine, tööalase motivatsiooni tõus

Meetod: interaktiivne loeng, harjutused, grupitöö, loovtööd

Sihtgrupp: ühe ettevõtte töötajad, grupi suurus  kuni 20 inimest (võib olla ka suurem grupp)

Koht: kokkuleppel

Kestus: 6 tundi (sobib läbi viia ka mõne muu koolituse, või suvepäevade osana)

Lektor: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 2100 EURi + km 20 % (sisaldab loengut, materjale, lisaks individuaalset tagasisidet osalejatele)

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Postmodernistliku ühiskonna tööturgu iseloomustavad kiired muutused, paindlikkus ja kohanemisvõime. Just seetõttu tuleb meil valmis olla selleks, et inimesed liiguvad üha rohkem nende eesmärkide poole, mis neid ka inimesena huvitavad. Nende karjääri  keskmes on isiklik rahulolu ja seetõttu tahavad nad vahel ettevõttes lahkuda või ei tunne ettevõte, et kõikide inimestega oleks võimalik ühte jalga käia.

Eesmärk: Aidata töölt lahkujatel näha uusi võimalusi, enast analüüsida, leida üles oma potentsiaalid. Saada tagasisidet CV-le ja muudele kandideerimisdokumentidele. Näha oma endist tööandjat positiivses valguses ja olla koguni tööandja positiivse maine kujundaja.

Meetod: interaktiivne vestlus, sotsiodünaamiline nõustamine

Sihtgrupp: lahkuvad töötajad, eneseteostuse otsijad

Kestus: 2 tundi + 2 tundi + mentorlus

Nõustaja: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 350 eurot  + km

Telli: tiina@aaretesaar.ee

Ajajuhtimise koolitus on suunatud inimestele, kellel tuleb igapäevaselt teha otsuseid oma aja parema kasutamise suhtes. Nii neile, keda iseloomustab pidev kiirustamine ja palju ülesandeid, kui ka neile, kes kalduvad venitama ja kõike edasi lükkama.

Koolitusel vaatleme aega mitte piirangu, vaid võimalusena elus. Uurime seda läbi oma rollide ja nn suure eluplaani. Lisaks teeme tutvust üle 12 ajajuhtimise meetodiga, millest osalejad saavad valida endale kasutamiseks sobivaimad ja kohapeal ka uusi leiutada uusi.

Eesmärk: aja tähtsuse mõistmine, ajaraiskajatest teadlikuks saamine, enda jaoks tervistavama ajaplaani koostamine

Meetod: interaktiivne loeng, loovad harjutused, grupitöö

Sihtgrupp: grupi suurus kuni 20

Koht: tööandja ruumides

Kestvus:  6 tundi

Lektor: Tiina Saar-Veelmaa

Hind: 2100 EURi + km 20 %

Telli: tiina@aaretesaar.ee